خانه / نمایندگی جی

نمایندگی جی

نمایندگی موبایل آباد – غرب (جی)

تلفن : ٠٢١۶۶٠٣۵٢۵٣

آدرس : تهران ،  بزرگراه یادگار امام ، خیابان دامپزشکی ، پلاک 848

مدیریت : جاریانی

ساعت کار : ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۳۰ و ۱۶:۳۰ تا ۲۱:۰۰