روز شنبه 21 اردیبهشت ماه 1398 در دانشگاه تهران شمال و با همکاری موبایل آباد، مراسم افتتاحیه رویداد ایده آسانسوری با هدف توسعه کارآفرینی، جذب ایده های نوآورنه، تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و توسعه بازار کسب وکارها و صنایع برتر ایرانی برگزار می گردد.

این رویداد از تاریخ 14 اردیبهشت ماه بصورت غیررسمی آغاز شده و پلی است بین ایده های نوآورانه و کسب وکارهای برتر ایرانی که برای اولین بار در کشور، فرآیند ایده یابی، پرورش و غربال کردن ایده در قالب کارگاه های آموزشی در طول 26 روز فعالیت با همراهی کارشناسان برتر حوزه کسب و کار و مدیران ارشد موبایل اباد رخ می دهد.

ایده آسانسوری رویدادی آموزشی - تجربی برای دانشجویان، متخصصین و عموم مردم برای عرضه ایده ها و اختراعات، گامی مهم در راستای پیوند صنعت و دانشگاه برمی دارد.

موبایل آباد با در اختیار قرار دادن تجارب ارزشمند حوزه استارتاپی و موفقیت های خود در بازار تلفن همراه کشور، اینک برای ارتقاء و پیشرفت جوانان کشور تلاش می نماید.

هر دوره از ایده آسانسوری با یک صورت مسئله اصلی و چند صورت مسئله فرعی مواجه است که برای ایده پردازان طرح می‌شود و ایشان در راستای پاسخ به این صورت ‌مسئله ایده‌های خود را به رویداد ارسال می‌کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت ایده به لینک زیر مراجعه فرمائید:

ایده آسانسوری (سامانه دکتر کارآفرینی)