تحویل ۲۴ ساعته

تحویل ۲۴ ساعته

 تحویل 24 ساعته

موبایل آباد با تعهد بر انجام امور تعمیرات موبایل و تبلت، نظر به جلب اطمینان و رضایت مشتری، امکان انجام تمامی امور تعمیراتی در حداقل زمان ممکن را برای مشتریان عزیز فراهم آورده است.

لذا توجه به نکات ذیل ضروری است:

1 - در حالت کلی گوشی های تعمیری ، 24 ساعته ( حداکثر 48 ساعته ) به مشتری تحویل داده خواهد شد. 2 – با توجه به اینکه تمام قطعات مورد استفاده شده در موبایل آباد اصلی بوده و توسط کارشناسان واحد کنترل کیفیت تست و تایید شده اند، قطعات در انبار موبایل آباد نگه داری می شوند. پس قطعا در محدود مواردی که دستگاه ها به قطعاتی احتیاج داشته باشند که در انبار موبایل آباد موجود نباشد، احتمال این وجود دارد که تعمیر و ارسال دستگاه حداکثر تا یک هفته زمان ببرد.

  دلیوری موبایل آباد

اخذ نمایندگی تعمیرات موبایل آباد

جهت اخذ نمایندگی تعمیرات موبایل فرم صفحه اخذ نمایندگی را تکمیل کنید.