خانه / نمایندگی تعمیرات موبایل آباد شعبه گلبرگ

نمایندگی تعمیرات موبایل آباد شعبه گلبرگ

نمایندگی تعمیرات موبایل آباد – گلبرگ

تلفن : ٠٢١۷۷۹۲۶۵۹۴

آدرس : تهران ، ابتدای خیابان گلبرگ غربی ، بازار موبایل گلبرگ ، طبقه ۱+ ، شماره ۲۴ ، نماینده خدمات گلبرگ

مدیریت : شهبازی

ساعت کار : ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰ و ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰