خانه / پرداخت در محل

پرداخت در محل

پرداخت در محل

پرداخت در محل:

مجموعه موبایل آباد برای سهولت در پرداخت و در راستای جلب بیشتر رضایتمندی مشتریان خود شرایط پرداخت در محل را در دستور کار خود قرار داده است.مشتریان می توانند بعد از انجام فرآیند تعمیر و دریافت دستگاه خود از طریق رابط دریافت و ارسال موبایل آباد اقدام به پرداخت هزینه (چه به صورت نقدی و چه با استفاده از کارت های بانکی عضو شبکه شتاب )نمایند.