خانه / نرخ نامه اجرت تعمیرات اتحادیه دستگاه های مخابراتی

نرخ نامه اجرت تعمیرات اتحادیه دستگاه های مخابراتی

هدف اصلی موبایل آباد ساماندهی بازار نابسامان و آشفته تعمیرات موبایل و تبلت می باشد. از این رو مجموعه ما قصد دارد با نظارت هرچه بیش تر بر نمایندگان خود و تامین قطعات اصلی برای نمایندگان، نهایت رضایت مندی مشتری را جلب نماید.

اما به هر حال مجموعه موبایل آباد قصد دارد در کنار تمام اولویت های خود مثل تعمیر 48 ساعته، استفاده از قطعات اصلی، کیفیت تعمیرات بالا، پیگیری، نظارت، سرویس دریافت و ارسال و … به عنوان تنها مرکز سازمانی در بحث ارائه قیمت ها نیز منطقی، عادلانه و طبق قانون رفتار کند.

اگر چه ما می دانیم در بحث تعمیرات اولویت اول کاربران کیفیت عمیرات موبایل و تبلت و همچنین استفاده از قطعات اصلی می باشد و قیمت در وهله دوم قرار می گیرد اما با این وجود موبایل آباد به عنوان تنها مجموعه سازمانی تعمیرات موبایل و تبلت جهت جلب نهایت رضایت شما هموطنان عزیز، قیمت های ارائه  شده در نمایندگی های خود را با 10 درصد کم تر از قیمت های اتحادیه دستگاه های مخابراتی ارائه می کند.

برای مشاهده لیست قیمت در سایت اتحادیه دستگاه های مخابراتی کلیک کنید