لوگو موبایل آباد
صفحه اصلی موبایل آباد تماس باما
19 تیر 99

تاثیرات منفی و اغلب جبران ناپذیر آب‌خوردگی و رطوبت بر گوشی های موبایل برهیچ‌کس پوشیده نیست. بدون اغراق رطوبت دشمن سرسخت گوشی موبایل است که در شرایط متفاوت، تاثیرات مخربی روی بخش های مختلف دستگاه دارد.
گاهی نفوذ رطوبت و آبخوردگی، سبب اختلال در آی‌سی تغذیه شده و منجر به تولید حرارت زیاد  و خرابی دستگاه می‌شود.
ویدیویی که مشاهده می‌کنید، مربوط به عیب یابی برد گوشی آب‌خورده برای حل مشکل آی‌سی تغذیه و جلوگیری از گرم شدن زیاد است.