لوگو موبایل آباد
صفحه اصلی موبایل آباد تماس باما
11 تیر 99

آموزشگاه موبایل آباد دوره‌های آموزش تخصصی تعمیرات موبایل را در دو شهر تهران و مشهد برگزار می‌کند.
ویدیویی که مشاهده می‌کنید، مربوط به آموزش مباحث تئوری تعمیرات موبایل در دوره پایه تا تخصصی در آموزشگاه موبایل آباد مشهد می‌باشد.