سرویس دریافت و ارسال

سرویس دریافت و ارسال

delivery

یکی از دغدغه های افراد هنگام بروز مشکل برای دستگاه تلفن همراهشان مدت زمانی است که میبایست برای انجام خدمات تعمیرات به آن اختصاص دهند.

از طرفی دیگر امروزه دستگاه های همراه هوشمند در زندگی افراد بسیار مهم بوده و نبود آنها بخشی از فعالیت های روزانه را مختل میسازد, لذا مجموعه موبایل آباد برای سهولت در انجام فرآیند و نیز سرعت بخشیدن به آن استفاده مشتری از سرویس دریافت و ارسال را در دستور کار خود قرار داده است.

از این رو متقاضیان میتوانند طی تماس تلفنی که کارشناس پس از ثبت درخواست تعمیرات با آنها می گیرد، درخواست استفاده از این سرویس را اعلام نمایند.

لازم به ذکر است استفاده از این سرویس برای دستگاه هایی که خدمات تعمیرات بر روی آنها انجام می پذیرد بصورت رایگان است.